سرزمین هوشمند

بازی سرزمین هوشمند - روبی

خود را غرق در داستان کنید. شما در این داستان یک مدیر هستید.

به این جزیره خوش آمدید، فارغ از هر نتیجه ای شروع این بازی به معنای شایسته بودن شماست.

 

اسباب بازیهای روبی robeetoys

سبک بازی های رومیزی (Board games) یا بازی های فکری از گذشته تاکنون جایگاه ویژه ای در بین فرهنگ های گوناگون بشری در سراسر جهان داشته است و برخلاف تصور عمومی با رشد روز افزون تلفن های هوشمند، کنسول های بازی پیشرفنه و بازی های آنلاین، نه تنها از محبوبیت شان کم نشده، بلکه تحقیقات مختلف نشان می دهد که رشد روز افزونی را طی دو دهه اخیر در سراسر جهان شاهد بوده است.

سرگرمی ها و بازی های رومیزی مختلفی که انسان تاکنون طراحی کرده و ساخته است به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که می توان بازی های استراتژیک را یکی از شاخه های اصلی و پر مخاطب این نوع بازی ها در نظر گرفت. علت جذابیت این سبک از بازی ها مواجهه رو در رو و زنده ی بازیکنان با طرز تفکر و اندیشه های متفاوت یا متناقض شان در بستر بازی است. مطالعات نشان می دهد بازی های استراتژیک موجب افزایش قدرت تحلیل و پیش بینی افراد می شود؛ در طول این بازی ها مدیریت منابع، مواجهه با بحران، عدم اتکا همیشگی به یک تکیه گاه، ریسک پذیری و مواردی از این دست توسط بازیکنان به “چالش” کشیده می شود. از طرف دیگر بازی های فکری و رومیزی ماهیتا “بازی” هستند و “بازی کردن” چیزی را در ضمیر ناخود آگاه انسان فعال می کند؛ کودکی. پس صادقانه بازی کنید و خود را به جریان بسپارید.

بورد گیم “سرزمین هوشمند” (Smart Land) اقتباسی خلاقه است از بازی “کتان” که بر اساس زیرساخت های شهر مدرن و تئوری هوشمند سازی طراحی شده است. داستان این بازی حول محور یک جزیره شکل می گیرد و بازیکنان، هریک مدیری توانا می باشند که ماموریتی مشخص دارند. آنها باید بتوانند با استفاده از منابع موجود و انجام معاملات دقیق و هوشمندانه، این جزیره را تبدیل به بخشی از یک “سرزمین هوشمند” کنند. به این ترتیب دروازه ای را بسازند به سرزمینی که در آینده نه چندان دور تمام ابعاد زندگی آدمی را در بر می گیرد.

sponsorsاین بازی با همکاری مشترک آرنا تک و فاندوران طراحی و تولید شده است.