سرزمین هوشمند را توسعه دهید!

قول می دهیم به زودی شما را غافلگیر کنیم. منتظر باشید! خبر های جالبی را در این بخش خواهید شنید.

“روبی” در نظر دارد چند روش برای توسعه همین بازی “سرزمین هوشمند” را که در اختیار دارید، به شما پیشنهاد دهد. تجربه کردن این بازی با توسعه های آن احتمالا برایتان جذاب خواهد بود.